ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

เก็บผลบิวะ

เก็บผลบิวะ ที่อยู่1
เก็บผลบิวะ ที่อยู่2
พื้นที่ตอนเหนือ
  • ประสบการณ์

ตั้งแต่สมัยเมจิปีที่ 42 จะมีการมอบ""บิวะพันธุ์โบชู""เป็นผลไม้ในช่วงต้นฤดูร้อนให้กับพระราชวงศ์ในทุกๆปี บิวะพันธุ์โบชูมีลักษณะพิเศษคือมีผลใหญ่เนื้อแน่นและผลฉ่ำน้ำมาก บิวะเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินเอ รองจากแอปริคอต และผลไม้ตระกูลส้ม
ฤดูกาลสำหรับเก็บผลบิวะจะแบ่งออกเป็นสองฤดูคือ เกษตรกรที่ปลูกบิวะจะเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภาคม บิวะธรรมชาติจะเก็บเกี่ยวในเดือนมิถุนายน ที่เมืองมินามิโบโซในช่วงนี้ก็จะสามารถเพลิดเพลินไปกับการเก็บผลบิวะได้