ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

บ้านชาวนาจิโรเอมุ

บ้านชาวนาจิโรเอมุ ที่อยู่1
บ้านชาวนาจิโรเอมุ ที่อยู่2
พื้นที่ตอนเหนือ
  • ประสบการณ์

บ้านชาวนาจิโรเอมุที่ตั้งอยู่ที่มินามิโบโซนั้น นอกจากจะสามารถสัมผัสธรรมชาติได้แล้ว ยังสามารถลิ้มรสอาหารที่ทำจากผัดปลอดสารอินทรีย์ได้ ไข่,ข้าว,มิโซะออร์แกนิคที่ปลอดปุ๋ยเคมี และยากำจัดวัชพืช มิโซะจะเต็มไปด้วยสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์จากธรรมชาติ สามารถเพลิดเพลินไปกับวัตถุดิบที่ปลอดสารปรุงแต่งจากปุ๋ยและยากำจัดวัชพืช