ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

ศาลเจ้าอะวะ

ศาลเจ้าอะวะ ที่อยู่1
ศาลเจ้าอะวะ ที่อยู่2
พื้นที่ตอนใต้
  • ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

ที่ศาลเจ้าอะวะโนะคุนิอิจิโนะมิยะ(อะเมะโนะฟุโตะทะมะโนะมิโคะโตะ)ของตระกูลเก่าอิมเบะอุจิเป็นเทพเจ้าที่ประดิษฐานอยู่ ภายในศาลเจ้าจะมีต้นไม้เก่าแก่ขึ้นอยู่เรียงราย ทำให้มีบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนบริเวณทางเข้าวัดจะมีต้นซากุระประมาณ 200 ต้นจึงสามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนที่มาไหว้และคนที่มาชมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งด้านหลังของอาคารหลักที่ศาลเจ้าก็ยังเป็นที่ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของซากุระอีกด้วย