ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

ศาลเจ้าทะคะเบะ

ศาลเจ้าทะคะเบะ ที่อยู่1
ศาลเจ้าทะคะเบะ ที่อยู่2
พื้นที่ตอนใต้
  • ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

ศาลเจ้าทะคะเบะ เป็นศาลเจ้าแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่มีเทพเจ้าแห่งอาหารประดิษฐานอยู่ ชื่อเสียงของเทพแห่งมิโซะกับโชยุถูกกล่าวขานไปทั่วประเทศ ทำให้เกิดความศรัทธาจากหมู่คนทำอาหารและผู้ผลิตเครื่องปรุงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในทุกๆปีจะมีการจัดพิธีมีด พิธีมีดคือ พิธีที่แร่ปลาคาร์ฟ,ปลากระพง,ปลาโอเป็นต้น โดยจะใช้แค่ตะเกียบและมีดเท่านั้น