ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

ปราสาททะเทะยามะ

ปราสาททะเทะยามะ ที่อยู่1
ปราสาททะเทะยามะ ที่อยู่2
ปราสาททะเทะยามะ ที่อยู่3
พื้นที่ตอนใต้
  • ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

ปราสาททะเทะยามะเป็นซากปราสาทที่เจ้าของของบริเวณนี้อาศัยอยู่ในยุคเซ็นโงะคุ ทำให้ถูกเรียกกว่าซากปราสาททะเทะยามะ ที่ยอดของสวนสาธารณะจะมีหอคอยกลางปราสาท ซึ่งถูกเผยแพร่ทำให้เป็นที่รู้จักในชื่อของพิพิธภัณฑ์ฮักเคงเดน และมีการแสดงเอกสารหลายอย่างเกี่ยวกับนันโซซาโตมิฮักเคงเดน พิพิธภัณฑ์เมืองทะเทะยามะตั้งอยู่ในสวนสาธารณะชิโระยามะ และมีการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทะเลในบริเวณนี้กับเมืองในอดีตของคาบสมุทรโบโซ สามารถชมประวัติศาสตร์ช่วงที่รุ่งโรจน์และช่วงที่เสื่อมลงของเจ้าของพื้นที่เขตอะวะ ซึ่งได้ครอบครองไปจนถึงต้นยุคสมัยเอโดะ