ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

พิพิธภัณฑ์หาดทรายขาวชิระฮามะไคโย

พิพิธภัณฑ์หาดทรายขาวชิระฮามะไคโย ที่อยู่1
พิพิธภัณฑ์หาดทรายขาวชิระฮามะไคโย ที่อยู่2
พื้นที่ตอนใต้
  • ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ชิระฮามะไคโยถูกบูรณะและเริ่มเปิดให้เข้าชมในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.1973 มีสิ่งของเครื่องใช้และงานฝึมือของชาวประมง, งานศิลปะและงานฝีมือที่เกี่ยวกับทะเลตั้งแสดงอยู่ ทำให้สามารถรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทะเลรวมไปถึงวัฒนธรรมของผู้คนว่ามีการใช้ชีวิตมาอย่างไรบ้าง มีชิ้นส่วนของเรือในสมัยเมจิ(ปี 1868 -ปี 1912 )มากกว่า 600 ชิ้น ชิ้นงานที่จะมีการจัดแสดงตลอดทั้งปี จังหวัดวากะยามะ