ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

จุดชมวิววัดนิฮงจิภูเขาโนะโคะกิริ

จุดชมวิววัดนิฮงจิภูเขาโนะโคะกิริ ที่อยู่1
จุดชมวิววัดนิฮงจิภูเขาโนะโคะกิริ ที่อยู่2
พื้นที่ตอนเหนือ
  • ประวัติศาสตร์/วัฒนธรรม

ภูเขาโนะโคะกิริอยู่ระหว่างอำเภออะวะกับเมืองฟุทสึ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตหินคุณภาพดี มีการเริ่มตัดหินมาตั้งแต่สมัยเอโดะ และโขดหินที่ยื่นออกมาให้เห็นอยู่นั้นก็เป็นลักษณะที่โดนเลื่อย ทำให้เป็นที่มาของการตั้งชื่อว่าภูเขาโนะโคะกิริ(เลื่อย)นั่นเอง บนเขาจะมีวัด และมีพระพุทธรูปยะคุชิรุริโคเนียวไรประดิษฐานอยู่ด้านในสุด จะขับรถขึ้นภูเขาหรือนั่งกระเช้าลอยฟ้าเพื่อไปที่ยอดเขาแล้วไปที่จุดชมวิวก็จะสามารถมองลงมาด้านล่างแล้วเห็นความสวยงามของทิวเขาได้เช่นกัน