ปิด

ตรวจสอบ

เพิ่มจุดนี้ไว้ในมายแพลนแล้ว

site name

วิธีการซื้อตั๋วรถบัส

ทำการจองจากเว็บไซต์ 1

ทำการจองจากเว็บไซต์ 1

https://www.kousokubus.net/JpnBus/enJR

เปิดเว็บไซต์Japan Expressway Bus Net เลือก From Tokyo to Chiba Route Tokyo <-> Tateyama/Awa-ShirahamaTomiura biwa club Bus stop เมื่อกดคำว่า Search แล้วจะมีรถบัสแสดงขึ้นมา แล้วค่อยคลิกต่อไป

ทำการจองจากเว็บไซต์ 2

ทำการจองจากเว็บไซต์ 2

กรุณาใส่ข้อมูลที่จำเป็นในการจอง


ซื้อด้วยเครื่องจำหน่าย 1

ซื้อด้วยเครื่องจำหน่าย 1

จะไปที่ทางออกยะเอะสุทิศใต้ของสถานีรถไฟโตเกียว มีเครื่องขายของอัตโนมัติ

ซื้อด้วยเครื่องจำหน่าย 2

ซื้อด้วยเครื่องจำหน่าย 2

ป้ายรถเมล์อยู่ที่นี่


สถานที่ที่จะซื้อตั๋วรถประจำทาง

สถานที่ที่จะซื้อตั๋วรถประจำทาง

สถานีรถไฟโตเกียว

ฝั่งทิศใต้ทางออกยะเอะสุของสถานีรถไฟโตเกียว

สถานีรถไฟชินจูกุ

มีเครื่องขายตั๋วอยู่ที่ชั้น4ของสถานีรถบัสชินจูกุ

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินฮาเนดะ เทอร์มินอล 1

ล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 เคาท์เตอร์ขายตั๋วขึ้นรถบัส・เครื่องขายตั๋วรถบัสด่วนอัตโนมัติ

สนามบินฮาเนดะ เทอร์มินอล 2

ล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1 เคาท์เตอร์ขายตั๋วขึ้นรถบัส・ เครื่องขายตั๋วรถบัสด่วนอัตโนมัติ

※หากมีที่นั่งว่างในรถบัส เพียงแค่ชำระเงินก่อนขึ้นรถก็สามารถใช้บริการได้